Navigace
Hody ve Slupi
Obec Slup je, dle dokumentů psaných na pergamenech, poutním místem zvaným „U zázračného obrázku milostivé Panny Marie“, o kterém se vypráví legenda, že se zde uzdravil pastýř. Na základě této legendy, navštěvovali poutníci toto místo dvakrát do roka a to šestou neděli velikonoční a neděli po jméně Panny Marie. Svátek Marie je 8. září a stalo se ustáleným zvykem, že druhá sobota měsíce září je termínem místních hodů.

V pátek proběhne stavění máje. Sobotní denní program je v posledních letech spojen se Slavnostmi chleba.

Večerní program v kulturním domě zahájí krojovaná "chasa" tradičním rituálem spojeným s předáním hodovního práva, zahájením taneční zábavy starostou a stárkem s partnerkami.