Navigace

Sazebník úhrad podle zákona č.106/1999 Sb.


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Veřejné dokumenty / Sazebník úhrad podle zákona č.106/1999 Sb.

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací obcí Slup a jejími orgány, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tento sazebník úhrad je schvalován Zastupitelstvem obce Slup usnesením na zasedání (uvedeno u dokumentu níže) a je platný od 1.1. do 31.12. daného aktuálního roku.

Sazebník úhrad

  • SAZEBNÍK ÚHRAD obce Slup pro rok 2017 (Tento sazebník úhrad byl schválen Zastupitelstvem obce Slup usnesením č. 1/2017 na zasedání konaném dne 13.2.2017 a je platný od 1.1.2017 do 31.12.2017.)
    ikona pdf [pdf, 64 KiB]