Navigace

Sazebník úhrad podle zákona č.106/1999 Sb.


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Veřejné dokumenty / Sazebník úhrad podle zákona č.106/1999 Sb.

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací obcí Slup a jejími orgány, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tento sazebník úhrad byl schválen Zastupitelstvem obce Slup usnesením č. 9/ 2018 na zasedání konaném dne 17.12.2018 a je platný od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Sazebník úhrad