Obec Slup

Dnes je Tuesday 07/07/20,
svátek má Bohuslava
Mikroregion Dyje (Svazek obcí Dyje)

se rozkládá na území okresu Znojmo a tvoří ho sedm obcí. Zakladatelé dobrovolného svazku obcí, ve smyslu ustanovení §46 odst.2. písm. b) zákona č.128/2000 Sb, byly obce DYJÁKOVICE, HRÁDEK, KŘÍDLŮVKY, SLUP, STRACHOTICE a VALTROVICE.(pozn.: do roku 2015 byla členem i obec JAROSLAVICE) Tyto prostřednictvím svých zastupitelstev delegovali vůli založit svazek za účelem realizace strategického plánování udržitelného rozvoje v dohodnutých oblastech společných zájmů. Zakladatelská smlouva byla registrována u patřičných územních orgánů v závěru roku 2003.

Orgány sdružení:

Výbor SO Dyje
  • Předseda Mgr. Robert Šturala
  • Místopředseda Mgr. Luděk lahner
  • Členové: Ing. Jiří Slezák, Ing. Luděk Müller, Josef Galdošík, Zbyněk Sobotka
Více informací na www.so-dyje.cz


DSO Jaroslavice, Slup

Předmětem činnosti je distribuce pitné vody v obcích Jaroslavice a Slup se sídlem na obecním úřadě v Jaroslavicích.

Orgány sdružení:

Výbor DSO
  • Předseda Petr Zálešák
  • Místopředseda Ing. Jiří Slezák
  • Člen Luděk Juhaňák

Valná hromada

členové: Martin Feranec, Petr Řezníček,Jan Gazda, Ing. Václav Mesz a členové výboru

Více informací na www.dsovoda-jaroslavice-slup.cz


Dobrovolné sdružení obcí Strachotice - Slup

Předmětem činnosti je zajištění odvádění a čistění odpadních vod, včetně smluvního vztahu k občanům a institucím v obci Strachotice a SLup.

Orgány sdružení:

Předsednictvo DSO
  • Předseda Ing. Luděk Müller
  • Místopředseda Ing. Jiří Slezák
  • Člen Bohuslav Šťavík

Valná hromada

všichni členové zastupitelstev obcí Slup a Strachotice
Více informací na Odkaz na dokumenty DSO