Obec Slup

Dnes je Sunday 04/05/20,
svátek má Miroslava
Problematika studní - informace pro občany (06/10/07)
Pro informace o tématu studní si přečtěte informace zveřejněné ve Zpravodaji obce Slup.

Ing. František Jeleček

Důležitá sdělení obecního úřadu (06/10/07)

Novinky

  • Obec Slup uzavřela veřejnoprávní smlouvu s Městem Hrušovany nad Jevišovkou ve věci řešení přestupků. V minulém volebním období posuzovalo přestupky našich občanů Znojmo. Přestupkové řízení je spojeno s úhradou vzniklých nákladů, které platí obec, což pravděpodobně nevíte. V minulosti šlo o částku 500,- Kč za každý případ. Město Znojmo od 1.1.2007 zvýšilo své požadavky na 2.500,- Kč. Proto jsme uzavřeli veřejnoprávní smlouvu s Hrušovany nad Jevišovkou, kde sazba zůstává stejná 500,- Kč. Přestupková komise musí, pro výkon své funkce, splňovat určité odborné požadavky , což je možné zajistit jen u obecních úřadů vyššího stupně. V obci přestupková komise z tohoto důvodu není.
  • Česká národní banka vydá v měsíci říjnu zlatou minci s reliéfem vodního mlýna ve Slupi. V minulosti byla vydána série 10 mincí s námětem architektonicky zajímavých staveb. Mince s námětem vodního mlýna je součástí podobné série, která se zabývá technickými památkami. Slavnostní uvedení mince do oběhu proběhne v prostorách mlýna za účasti významných osobností, včetně guvernéra ČNB.
  • V dubnu byly dokončeno rozšíření rozvodů vody v obci. Každý má nyní možnost se napojit na veřejný rozvod vody. Za první čtvrtletí 2007 bylo u pitného stojanu na náměstí v Oleksovičkách odebráno 45m3 vody. 45 tisíc litrů vody zřejmě nikdo nevypil .
  • Na jednání, které svolal Krajský úřad Jihomoravského kraje, bylo prezentováno zařazení navrhovaných protipovodňových opatření do prováděcí studie. Požadavek obce na usměrnění rozlivů vod řeky Dyje v oblasti Slupi a Oleksoviček tak, aby nedošlo k újmám na majetku byl akceptován. Nově jsme vznesli požadavek na provedení obtoku v těsné blízkosti mlýna, kterým by bylo možno řešit extremní průtok, který stávající profil nepřevede. S řešením souhlasí i Technické muzeum v Brně, neboť toto opatření by napomohlo ušetřit mlýn od možného poškození.
  • Obec získala dotace na výměnu oken v mateřské škole a na uspořádání Slavností chleba 2007, které se budou konat 8.září.

Obsah sekce Informace obecního úřadu