Obec Slup

Dnes je Sunday 04/05/20,
svátek má Miroslava
Zahájení ordinační doby MUDr. Hulána (08/23/10)

Nepřehlédněte!

MUDr. Karel Hulán oznamuje, že bude ve Slupi ordinovat 30.srpna 2010 Z důvodu dovolené od 6.9. do 10.9.2010 bude zástup: MUDr. Dobešová ve své ordinační době.Opravy místních komunikací (08/22/10)

Omezení provozu na místních komunikacích

Od pondělí 23.srpna 2010 budou prováděny stavební práce na trubním propustku přes obtok ve Slupi. Bude odstraněno stávající betonové zábradlí a nahrazeno novou úpravou. Z tohoto důvodu bude přemostění do konce týdne neprůjezdné!!!

Rovněž od pondělí 23.srpna 2010 bude prováděna výměna silničních obrubníků v úseku RD paní Hápové - RD pan Pesau. V části rozvodí bude k obrubníkům položena do betonu přídlažba pro zajištění odtoku dešťových vod do místa zneškodnění.Z tohoto důvodu žádáme bydlící v tomto úseku, aby čerstvě osazené obrubníky nepřejížděli a rovněž aby v době stavebních prací v ulici neparkovali.

Položení vlastní vrstvy asfaltového betonu, včetně asfaltového slepovacího postřiku, proběhne v tomto úseku mezi 1. a 3. září. V této době bude tento úsek až po křižovatku se sil. III třídy neprůjezdný a bude zde platit opět zákaz parkování. Podobně mezi 1. a 3. září bude neprůjezdný, ze stejného důvodu , úsek ze Slupi na Oleksovičky, od křižovatky se sil. III třídy až po trubní propust. V tomto období bude také upraven cca 150 metrový úsek místní komunikace od mlýna k RD Řezníčkových.

Ing.František Jeleček
starosta obce Slup


Informace ke komunálním volbám (08/16/10)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

tato informace je dostupná i na úřední desce Obce Slup, včetně její elektronické obdoby


V souladu s ust. § 15odst. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji:

Pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, minimální počet členů okrskové komise 5.

Ing. František Jeleček,
starosta obce Slup v.r.


Obsah sekce Informace obecního úřadu