Obec Slup

Dnes je Tuesday 05/31/16,
svátek má Kamila

Aktuální počasí na Znojemsku

Meteorologická stanice Kuchařovice - oblačnost: neznámá, teplota: 16.4° C
Teplota:16.4° C
Oblačnost:neznámá
Vítr:1 m/s
30.5.2016 23 hod.
Předpověď počasí
Tlak vzduchu: 1008 hPa
Východ a západ slunce Východ: 04:57
Západ: 20:49
Poslední čtvrť, stáří měsíce: 9, další úplněk nastane 20.6. 12:12 Poslední čtvrť
Příští úplněk:
20.6. 12:12


Informace o obchodu, službách a podnikání v obci

Tento profil je určen zejména osobám v obci podnikajícím, nebo provozujícím živnost z hlediska cílených informací pro tuto skupinu. Rovněž zde naleznete odkazy a informace týkající se služeb a obchodu.

Svůj prostor zde najdou i vnější podnikatelské subjekty, které mohou přijít s nabídkou pracovních příležitostí, případně mají co nabídnout v rámci možností komerční reklamy.


Důležité související odkazy:

I když je struktura sekcí a rubrik v tomto profilu redukována na potřebný obsah uvádíme některé odkazy pro rychlou orientaci.
Elektronická úřední deska obsahuje mimo níže uvedené soubory v tabulce pod ní i další
informační sdělení . další info pod tabulkou
Elektronická Úřední deska obce Slup je umístěna na serveru www.edeska.cz.


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2015 (24.5.2016)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2015

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2015 je v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku obcí na úředních deskách a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích a je k dispozici k nahlédnutí na Vašem obecním úřadě.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2015 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 10. června 2016 na adresu: Svazek obcí Dyje, Hrádek 16, 671 27 Hrádek nebo ústně přímo při zasedání výborové schůze Svazku obcí Dyje. V Hrádku dne 24. května 2016

Ing. Jindřich Rosa
předseda svazku

Odkazy na dílčí dokumenty:

Vyvěšeno: 25.05.2016
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 25.05.2016
Sejmuto: 10.06.2016
Sejmuto z elektronické úřední desky: 10.06.2016


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2015 (05/18/16)

Návrhu závěrečného účtu za rok 2015

společně s přílohami č.1 FIN 2-12 k 31.12.2015 a č.2 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření najdete dokumenty na níže uvedených odkazech.

Datum vyvěšení: 17.5.2016
Datum sejmutí: 2.6.2016

Trvalá dostupnost v sekci Veřejné dokumenty / Rozpočty a opatření
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska