Obec Slup

Dnes je Saturday 06/06/20,
svátek má Norbert
K novým domkům nová silnice (05/14/10)

Nové komunikace v obci

K nové výstavbě rodinných domků v lokalitě "Pod farskými sklepy " přibyla nová komunikace. Završuje se tak úsilí o vybudování kompletní infrastruktury v této části. Ve stádiu přípravy je i plánovaná oprava navazujících komunikací.

V současné době je požádáno o vydání stavebního souhlasu a připravuje se zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Náklady na opravu se předpokládají ve výši 800 tisíc korun. Rovněž III. etapa, která navazuje na místní komunikaci u okálů je ve stádiu žádosti o stavební povolení. S rekonstrukcí tohoto 200 metrového úseku se však počítá až v příštím roce. Rekonstrukce tohoto úseku bude stát 1,7 milionu korun, bude proto podána žádost o dotaci z EU.

Obec předpokládá v tomto roce i provedení opravy povrchu točny v Oleksovičkách. Pravděpodobně se dostane i na úpravu povrchu tenisového hřiště.


(foto obec Slup)

Nové chodníky v obci (01/19/10)

V listopadu byla dokončena investiční akce "Chodníky a úprava okolí dětského hřiště". Změnu můžete posoudit z přiložených snímků.Jaký byl rok 2009? (12/20/09)

Hodnocení roku 2009

Rok 2009 je téměř minulostí a proto je čas na malou rekapitulaci:

V prostoru před mateřskou školou a obchodem bylo zřízeno podélné stání pro osobní automobily. Důvodem byl požadavek, aby celodenně odstavená vozidla nezabírala část vozovky a nebránila průjezdu, nebo otáčení zásobovacích vozidel a popelářskému autu.

Před starou hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno nové dětské hřiště s názvem„ U Floriánka“, na které jsme obdrželi, na základě projektové žádosti, dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 120 tisíc Kč. Celková cena instalovaných herních prvků činí 210 tisíc korun. Herní prvky splňují požadavky bezpečnosti a mají potřebné atesty.

V dalším pokračování bylo okolí hřiště upraveno. Bylo zde vybudováno parkoviště pro osobní vozidla s lemujícím chodníkem, který v prodloužení kolem státní silnice navazuje na stávající chodník. Vzhledem k provozu na hlavní silnici je nyní dostupnost dětského hřiště i hřiště SFK pro chodce bezpečná. Na tuto akci jsme rovněž obdrželi dotaci ve výši 160 tisíc Kč. Podle rozpočtu dokumentace měly výdaje na úpravu okolí dětského hřiště s navazujícím chodníkem činit 900 tisíc Kč. Tím, že jsme provedli realizaci vlastními pracovníky, byly náklady sníženy na méně než polovinu. Konečnou úpravou v okolí dětského hřiště je zbudování oplocení a výsadba zeleně.Vpříštím roce předpokládáme i osazení mobiliáře – laviček a dalšího vybavení.

Letos byl také dokončena oprava povrchu silnice v průtahu obce v úseku hřiště SFK – křižovatka do Oleksoviček. Taktéž silnice do Oleksoviček se dočkala výraznějšího zlepšení povrchu.

Došlo rovněž k zahájení výstavby infrastruktury v lokalitě Pod farskými sklepy. V současné době jsou zde položeny rozvody plynu, tlakové kanalizace, vodovodu a dešťové kanalizace. Za provedené práce jsme zaplatili 2 miliony korun. Akce bude dokončena na jaře roku 2010 vybudováním chodníku a místní komunikace.

Předpokládáme, že se nám podaří souběžně opravit povrch místní komunikace poškozené položením dešťové kanalizace. Tato úprava by měla končit až u kulturního domu napojením na státní silnici. Nejen pro lokalitu Pod farskými sklepy, ale pro celou obec, bylo nepříjemné odložení vybudování nové trafostanice a rozvodů nízkého napětí firmou E.ON. Situace se zásobováním el. energií je v části Slup velmi napjatá, nehledě na nutnost připojování dalších žadatelů. Bohužel se nepodařilo získat souhlas pro vedení rozvodů nízkého napětí od vlastníka pozemku, čímž se celá akce dostala, díky nutnosti úpravy projektu a nového projednávání, do časového skluzu. Dalším termínem je tedy až duben 2010.

Zastupitelstvo obce rovněž vyšlo vstříc žádosti Římskokatolické farnosti Slup o příspěvek na opravu krovu kostela. Na opravu krovu přispěla Obec částkou 300 tisíc korun.

Z vlastních prostředků obec financovala tři nové kanalizační jímky, včetně vystrojení v hodnotě 300 tisíc korun.

Obec dostala, na základě podané žádosti, dotaci 80 tisíc korun na vybavení pracoviště Czech POINT, jehož provoz zahájíme v příštím roce, po proškolení obsluhy.

Tyto a další informace najdete i ve Zpravodaji obce Slup č.2/2009 - prosincové vydání.

Za celé zastupitelstvo obce Vám přeji pohodové svátky a vše nejlepší do nového roku 2010.


Ing. František Jeleček
starosta obce Slup


Obsah sekce Investiční akce v obci