Obec Slup

Dnes je Tuesday 07/14/20,
svátek má Karolína
Rekapitulace investic za uplynulé čtyři roky (10/07/10)

Investice 2006 – 2010

Volbami do obecního zastupitelstva 15.a 16. října 2010 uplyne čtyřleté volební období 2006 – 2010 a je tedy čas si zrekapitulovat co se v obci změnilo.

V roce 2007 provedl E.ON rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v Oleksovičkách a v této souvislosti došlo i rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu za finanční spoluúčasti obce ve výši 75 tisíc korun. Byla provedena oprava místní komunikace ke mlýnu, včetně části před mateřskou školou za 1,8 milionu korun. Následně byly vybudovány pracovníky obce souběžné chodníky.

V mateřské škole byla osazena plastová okna a dveře - 400 tisíc korun. Došlo k rozšíření veřejného vodovodu tak, aby byla pitná voda dosažitelná pro všechny nemovitosti v obci. Správa a údržba silnic provedla částečnou opravu státní silnice v průtahu obcí. Pozemkový úřad dokončil jednoduchou pozemkovou úpravu v katastrálním území Slup.

V roce 2008 byla provedena oprava dvou místních komunikací v Oleksovičkách a místní komunikace kolem okálů ve Slupi v celkové výši 750 tisíc korun. Rovněž došlo k výměně výplně oken a dveří kulturního domu za 380 tisíc korun, zároveň pracovníci obce provedli opravu přísálí. Podobně byla provedena úprava terénu a osazení zatravňovacích panelů u veřejného prostranství ke mlýnu. Do staré hasičské zbrojnice byla provedena přípojka plynu.

Technické muzeum v Brně provedlo úpravu vstupního prostoru před mlýnem. Pozemkový úřad zahájil komplexní pozemkovou úpravu katastrálního území Slup. Správa a údržba silnic provedla opravu další části státní silnice v průtahu obcí. Pro SDH byl zakoupen požární automobil CAS 32 – T815. Pro potřeby údržby veřejné zeleně a komunikací byl obcí pořízen traktor.

V roce 2009 pracovníci obce vybudovali před mateřskou školou podélné stání pro osobní automobily. Před starou hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno nákladem 210 tisíc korun dětské hřiště „ U Floriánka“. Následně bylo realizováno vlastními pracovníky parkoviště a chodník kolem státní silnice v hodnotě 300 tisíc korun. Byla zahájena výstavba infrastruktury v lokalitě „ Pod farskými sklepy“. Došlo k položení rozvodů plynu, tlakové kanalizace, veřejného vodovodu a dešťové kanalizace za 2 miliony korun. Na obecním úřadě bylo zřízeno pracoviště CzechPOINT.

Na opravu krovu kostela přispěla obec Římskokatolické farnosti Slup částkou 300 tisíc korun. Správa a údržba silnic dokončila opravu státní silnice v průtahu obcí a opravila komunikaci do Oleksoviček. Byl prodloužen veřejný vodovod pro novou výstavbu u hřiště.

V roce 2010 byla instalována firmou E.ON nová trafostanice za finančního přispění obce 75 tisíc korun. Byla dokončena výstavba infrastruktury v lokalitě „ Pod farskými sklepy“ – místní komunikace s chodníkem za 2,1 milionu korun. V této části bude do konce roku ještě dokončeno veřejné osvětlení .Provedeny byly opravy tří úseků místních komunikací ve Slupi za 900 tisíc koruna a části spojovací komunikace Slup – Oleksovičky za 900 tisíc korun. Došlo k úpravě terénu vpravo před vjezdem do Oleksoviček. Pracovníky obce byly opraveny tři úseky chodníků, dva z nich byly osazeny zámkovou dlažbou. Pro práce spojené s úpravou veřejné zeleně byl zakoupen mulčovač a jednoosý vlek.

Do konce roku dojde k realizaci veřejného osvětlení kolem spojovací komunikace ze Slupi do Oleksoviček, včetně nové trasy místního rozhlasu do Oleksoviček. V průběhu volebního období bylo rozestavěno, či zkolaudováno 12 nových rodinných domků.

Spolu s aktivitami občanů, opravujících si své domy a jejich okolí je uplynulé období znát na vzhledu obce. Za vše patří dík všem, kteří jakkoliv přispěli k tomuto společnému stále budovanému dílu.


Převzato ze Slupského zpravodaje Svazek 12,Vydání 2, 30.9.2010

K novým domkům nová silnice (05/14/10)

Nové komunikace v obci

K nové výstavbě rodinných domků v lokalitě "Pod farskými sklepy " přibyla nová komunikace. Završuje se tak úsilí o vybudování kompletní infrastruktury v této části. Ve stádiu přípravy je i plánovaná oprava navazujících komunikací.

V současné době je požádáno o vydání stavebního souhlasu a připravuje se zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Náklady na opravu se předpokládají ve výši 800 tisíc korun. Rovněž III. etapa, která navazuje na místní komunikaci u okálů je ve stádiu žádosti o stavební povolení. S rekonstrukcí tohoto 200 metrového úseku se však počítá až v příštím roce. Rekonstrukce tohoto úseku bude stát 1,7 milionu korun, bude proto podána žádost o dotaci z EU.

Obec předpokládá v tomto roce i provedení opravy povrchu točny v Oleksovičkách. Pravděpodobně se dostane i na úpravu povrchu tenisového hřiště.


(foto obec Slup)

Nové chodníky v obci (01/19/10)

V listopadu byla dokončena investiční akce "Chodníky a úprava okolí dětského hřiště". Změnu můžete posoudit z přiložených snímků.Obsah sekce Investiční akce v obci