Obec Slup

Dnes je Neděle 21.10.2018,
svátek má Brigita

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 10.10.2018 (10.10.2018)
  • Čulská chasa zve všechny děti i rodiče na podzimní drakiádu, která se bude konat tuto sobotu 13.10.2018 v Oleksovičkách u koní od 14:30. Děti prosíme, aby si přinesli vlastní draky. Mimo pouštění draků bude na programu také jízda na koni a podzimní dílny pro malé i velké. Těšit se můžete na teplý dětský punč, svařák, nebo kávu. Celou akci završíme opékáním špekáčků a lampionovým průvodem obcí Slup a Oleksovičky.

  • Spolek jaroslavických maminek Jarmínek Vás zve na podzimní burzu dětského oblečení, která proběhne již tuto sobotu 13.10.2018 od 9:30 do 11:30 v prostorách myslivecké klubovny v Jaroslavicích na náměstí.

  • Povodí Moravy oznamuje občanům, že ve dnech 14.-18.10.2018 bude provedena srážka vody v Dyjsko-mlýnském náhonu. Srážka bude spočívat v částečném uzavření vtokových stavidel do Dyjsko-mlýnského náhonu. Po dobu srážky budou průtoky převáděny přes jez Krhovice a nebude dotčen minimální průtok v toku Dyje.