Obec Slup

Dnes je Thursday 11/14/19,
svátek má Sáva

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 4.11.2019 (11/04/19)
  • Obec Slup zve všechny občany k účasti na brigádě ke stavbě VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VE SLUPI spočívající v demontáži stávajícího oplocení tenisového kurtu. brigáda se koná v sobotu 9.11.2019 od 9:00 hod. na tenisovém kurtu. Pracovní nástroje budou připraveny. Občerstvení zajištěno.

  • Sportovní fotbalový klub Slup oznamuje, že tuto sobotu 9.11.2019 v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin provede sběr železa v obci Slup a Oleksovičky. Sportovci děkují za spolupráci a žádají občany, aby nepotřebné železo dali před své domy, težší kusy pomohou vynést. V případě potřeby volejte pana Jaroslava Tomaštíka na tel. číslo : 728 66 22 69