Obec Slup

Dnes je Friday 07/10/20,
svátek má Libuše a Amálie

INFORMACE O NÁS

Veškeré aktivity v naší školce sledujte na >>>Aktuality z naší MŠ


Níže uvedené informace a další podstatné dokumenty naleznete ve sekci Veřejné dokumenty/Dokumenty MŠ Slup >>>.
Rozhodující dokumenty pro veřejnost jsou dostupné i na níže uvedených odkazech.


 • Název školy:

  Mateřská škola Slup, příspěvková organizace, okres Znojmo
 • Adresa:

  Slup 55, 671 28 Jaroslavice
 • Zřizovatel:

  Obec Slup
 • Telefon:

  515 235 362
 • E-mail:

  msslup@tiscali.cz
 • IČO:

  75023539
 • Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR:

  Jmenování pověřené osoby pro MŠ Slup >>>
 • Kapacita:

  28 dětí
 • Provoz:

  6.15 – 15.15 hodin
 • Školné:

  bez školného
 • Typ školy:

  celodenní s pravidelným provozem

Náš pracovní tým

 • Ředitelka: Vladimíra Sapíková
 • Učitelka: Michaela Andorková
 • Asistentka pedagoga: Jitka Bětíková

Pedagogické pracovnice splnují požadovanou kvalifikaci, stále se sebevzdělávají a maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí.

 • Vedoucí stravování, uklízečka: Ivana Němcová
 • Kuchařka:
 • Františka Štanclová

Provozní personál zabezpečuje plynulý chod školy po provozní stránce

Charakteristika naší školy

Mateřská škola byla ve Slupi zřízena v roce 1945 při obecné škole ve Slupi a byla umístěna v budově Obecné školy. V roce 1984 byla mateřská škola přestěhována do nově postavené budovy mateřské školy ve středu obce, v blízkosti vodního mlýnu ve Slupi.

V roce 2003 získala mateřská škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Objekt mateřské školy je jednopodlažní, členitý. Má prostornou hernu, samostatnou ložnici, šatnu, sociální zařízení a jídelnu s kuchyní. Děti plně využívají prosluněnou třídu vybavenou novým nábytkem. Hrací kouty, velké prostorové stavebnice, didaktické hry a dostupný výtvarný a pracovní materiál poskytuje dětem mnoho podnětů pro rozvoj myšlení, dětské tvořivosti a fantazie. Součástí mateřské školy je školní kuchyň, ve které se vaří pro děti, zaměstnance i pro místní důchodce. Prostory kuchyně prošly rekonstrukcí a vyhovují současným hygienickým normám.

Před budovou školy je prostorná, oplocená zahrada, která je vybavená pískovištěm a novými dřevěnými herními prvky a průlezkami. Školní zahrada je upravená tak, aby poskytovala všem dětem dostatečný prostor pro klidné hry i pohybové aktivity všeho druhu. Vzrostlé stromy a ostatní zelen zajištuje příjemné klima a chladivý stín. Umístění naší školy umožnuje dětem klidné pěší vycházky a výletu do okolní přírody.

Všechny vnitřní a venkovní prostory mateřské školy splnují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Vzdělávání a výchova

Mateřská škola Slup pracuje dle platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který akceptuje vývojová specifika dětí a umožnuje rozvoj každého jednotlivce v rozsahu jeho možností. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílíme se na jeho zdravém citovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Chceme, aby dítě, které odchází do základní školy bylo optimálně rozvinuté po stránce tělesné, psychické, sociální i duševní.

 • Na škole je realizována logopedická prevence pro děti s vadami řeči
 • Naše škola je v projektu KuliFerdových mateřských škol – který rozvíjí, objevuje, baví
 • Naše škola používá pomůcky a výukové programy Barevné kamínky
 • V naší školce používáme při vzdělávání Chytré hračky

Vzdělávací program školy:

V naší školce hola, hou, hrajeme si s pastelkou obsahuje pět integrovaných bloků

 1. Já, mí blízcí, kamarádi
 2. Příroda
 3. Všechno kolem nás
 4. Máme rádi zvířátka
 5. Oslavy a svátky

Akce školy

 • Podzimní slavnosti – Dýnový týden, Kaštanový týden, Jablíčkový týden
 • Svátek svatého Martina – pečení perníčků, výroba koníka
 • Setkání s Mikulášem – návštěva Mikuláše, anděla, čerta v mateřské škole spojená s nadílkou
 • Advent a Vánoce – seznamování dětí s vánočními zvyky a tradicemi, účast na rozsvěcování vánočního stromu v obci, vánoční nadílka v mateřské škole
 • Masopust a masopustní karneval – týden plný karnevalového veselí a zábavy s maskami
 • Vítání jara – výroba a zdobení Moreny, její pouštění po vodě
 • Svátky jara Velikonoce – seznamování dětí s tradicemi Velikonoc, pomlázka ve školce
 • Mámě pro radost – pečení perníčků, výroba dárečku pro maminku, básně a písně pro maminku k svátku
 • Oslava Dne dětí – týden plný her, soutěží, zpěvu a tanečků a sladkých odměn pro děti
 • Rozloučení se školáky – slavnostní rozloučení se s dětmi, které odcházejí do ZŠ
 • Oslavy narozenin dětí – blahopřání oslavenci, zpívání a tancování, předávání malého dárečku
 • Loutkové divadlo – představení loutkových pohádek dle nabídek loutkových divadélek
 • Edukační programy – účast na Edukačních programech Domu umění ve Znojmě (dle nabídky např. Tvořivé Vánoce, Tvořivé Velikonoce apod.)

Uspořádání dne:

 • 6.20 – 8.15 hod. scházení dětí, spontánní hry, skupinové činnosti dle zájmu dětí, individuální zájmové činnosti, logopedická intervence, komunikační kruh, společné přivítání dětí
 • 8.15 – 8.45 hod. hygiena, příprava na přesnídávku, přesnídávka
 • 8.45 – 9.30 Následují řízené činnosti frontální, skupinové i individuální, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity apod.Délku činností ovlivnuje jejich charakter, obsah, složení dětí ve třídě,trvající zájem dětí
 • 9.30 – 11.30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.30 – 12.10 hod. příprava na oběd, oběd
 • 12.10 – 14.10 hod. odpočinek na lůžku, náhradní klidové činnosti
 • 14.10 – 14.45 hod. relaxační pohybové činnosti, hygiena, odpolední svačina
 • 14.45 – 15.15 hod. odpolední zájmové činnosti, individuální a skupinové činnosti

aktualizováno 9/2018Veškeré aktivity v naší školce sledujte na >>>Aktuality z naší MŠ