Úvodní stránka Oficiální stránky obce Slup
Vyhledat Návštěvní kniha Česká verze Deutche Version

Obsah:

Úvodem o této akci

Historicky první Slavnosti chleba se uskutečnily 10.září 2005. Někdy kolem roku 2000 vznikla myšlenka realizovat akci, která by zvýšila návštěvnost národní kulturní památky - Vodního mlýna ve Slupi. Její tehdejší pracovní název byl „ Slupské mletí“. Nedostatek finančních prostředků zapříčinil, že akce nebyla uskutečněna. Více o národní kulturní památce - Vodním mlýnu ve Slupi

V červnu roku 2005 došlo k vzájemné dohodě mezi Obcí Slup a Technickým muzeem v Brně a po hektické přípravě vznikly první Slavnosti chleba. Jak se k nám dostanete - mapa

Chléb jako základní potravina je znám po celá tisíciletí. Na jeho přípravu se používá mouka, která je jedním ze základních produktů mlýna. Právě spojení s národní kulturní památkou – Vodním mlýnem, v jehož blízkosti se odehrávají, bylo podnětem názvu této akce.

Termínově je tato kulturní událost vázána na místní hody, které se obyčejně konaly druhou sobotu v září. Druhá sobota v měsíci září je v současné době bohužel termínem Pálavského a Znojemského vinobraní. Proto, od roku 2007, se pořádání akce přesunulo na první sobotu měsíce září.

V časopisu Folklor se objevilo toto hodnocení prvních Slavností chleba:

Národní kulturní památka Vodní mlýn ve Slupi ožila v sobotu 10. září 2005 nevídanou akcí. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko a v malé obci s pouhými 432 obyvateli proběhla poprvé kulturně-vzdělávací akce " Slavnosti chleba". Málokdo čekal, že proběhne na tak vysoké úrovni a počet obyvatel ve Slupi v uvedený den vzroste sedminásobně.

V prostorách návsi byly k vidění ukázky mlynářského, kovářského a kovoliteckého řemesla a dalších 20 různých řemesel. Na své si přišli i příznivci unikátních historických vozidel, zejména vozidel Tatra a Škoda. Řemesla překvapila čistotou provedení a originálními tradičními postupy.

V překrásném přírodním zákoutí u Vodního mlýna vyrostlo jeviště s hledištěm pro 1000 diváků. Na zmíněném jevišti se vystřídalo 8 folklorních souborů, cimbálová muzika Donava z Těšan, dechová hudba Bobrava z Ivančic a Ořechova, s celkovým počtem 340 účinkujících. Folklorní soubory moravské, např. znojemský Dyjavánek, Velička z Velké nad Veličkou a Lipina z Vracova, ale též soubory romské, slovenské a řecké národnostní menšiny Čercheňa, Púčik a Lyceum Řekyň vyvolaly obdiv obecenstva. Skutečnou třešničkou na svátečním dortu však bylo vystoupení jednoho z nejkvalitnějších slovenských souborů a jediného zahraničního souboru, souboru Rozsutec ze Žiliny.

Zpěv zněl před mlýnem ještě dlouho do noci, protože tanečníkům a zpěvákům Rozsutce se ve Slupi velmi líbilo. Vodním mlýnem byli doslova nadšeni. A tak přijali pozvání pořadatelů, sedli si ke skleničce vína a zpívali a zpívali... Teprve potom odjeli na další festival, kde je hned další den čekalo vystoupení, do slavné obce Terchová pod vrchem, jak jinak, Rozsutcem.

V rámci slavnostního odpoledne proběhla mše svatá v kostele Jména Panny Marie za účasti sboru Bohuslava Martinů z Letovic. Doprava do Slupi i ze Slupi byla zajišťována historickými autobusy Technického muzea v Brně. Akce se, dle odhadu, zúčastnilo na 3000 diváků. Pro zajímavost expozici v Národní kulturní památce ve Vodním mlýně shlédlo kolem 1100 návštěvníků, na záchytném parkovišti bylo zaparkováno přes 160 osobních vozidel.

Vyvrcholením sobotního večera se stala hodová zábava v kulturním domě. Je třeba poděkovat pořadatelům, partnerům a všem, kteří přispěli ke zdaru prvního ročníku a těšit se na ročník druhý, který by měl být ještě lepší.


Podobně byly hodnoceny i druhé Slavnosti chleba:

Úspěch Slavnosti chleba 2006

"Slavnosti chleba 2006" konané v areálu Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi

Krásné počasí, vynikající doprovodný program, zajímavé aktivity pekařské firmy PENAM a fotogenická Národní kulturní památka byly bezesporu příčinou "jistě" očekávaného úspěchu, v současné době již tradiční kulturní akce, Česko-slovenského a Rakouského folklórního setkání "Slavnosti chleba 2006" konané v areálu Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi pod patronátem hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka.

Tuto zásadní akci prohlubující kulturní příhraniční spolupráci v regionu organizovala, za finanční účasti Evropské unie, obec Slup ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, agenturou Muza. Slavnosti chleba 2006 navštívilo podle oficielních podkladů 3000 návštěvníků. K těmto číslům můžeme přidat ještě cca 250 zájemců o areál československého opevnění Šatov, tj. těch, kteří využili speciální dopravní linku zajišťovanou autobusovými veterány ze sbírek Technického muzea v Brně.

O nezapomenutelný kulturní zážitek se postaralo 13 folklórních souborů včetně takového kalibru, jako je soubor Rozsutec ze Žiliny, nebo exotické soubory Sergečan z Jakutska, Romský tanečný soubor Merci, bulharský a řecký soubor. Tradičně příjemné bylo i vystoupení dalších souborů v rámci programových balíčků "Husličky z javora", "Kolo,kolo mlýnské", "Mlynáři, šafáři..." a potěšilo vystoupení Rakouského souboru z Retzu. Od rána, dlouho do noci se zpívalo a tančilo, veselí a radost nabíralo obrátky, protože Slavnosti chleba byly součástí i slupské hodové zábavy.

Kdo Slavnosti chleba navštívil vzpomíná nejen na jarmark historických řemesel, sjezd autoveteránů, klapající mlýn, výkony kovářského mistra nad výhní nebo na pochoutky z mobilní pekařské pece, které zajišťoval náš sponzor a příznivec z firmy HEPEK z Brna Zábrdovic. Možná že jste i vy ochutnali horkou chlebovou placku se sezamem, nebo anglický rohlík se sýrem a moravským uzeným. Možná, že jste navštívili slupskou slavnostní mši v kostele Jména panny Marie, kterou sloužili současně tři duchovní z toho jeden z Rakouska…

Další ročníky byly charakterizovány takto :

„Slavnosti chleba 2007“ byly realizovány již jako tradiční akce na základě dobrých zkušeností a kladného ohlasu předcházejících dvou ročníků. Akce byla připravena obcí Slup za spolupráce Technického muzea v Brně a agentury MUZA. V hlavním programu – folklorních slavnostech vystoupilo celkem 12 domácích i zahraničních folklorních souborů. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje. Program byl zahájen dopoledne koncertem dětské dechové hudby Bobrava a průvodem souborů po obci. V odpolední části vystoupila skupina Bezobratři a Svatojánský sbor ze Svitávky. Dále v programu pokračovaly dětské folklorní soubory. Souběžně se mší svatou v kostele Jména Panny Marie byl zahájena první část vystoupení dospělých programem cimbálových muzik. V druhé části vystoupily dospělé folklorní soubory, včetně Slupské chasy. Stejně jako vloni vznikly problémy s účastí rakouského souboru.

Zajímavý byl i doprovodný program, který opět ve srovnání s rokem předcházejícím přinesl více ukázek tradičních řemesel a ochutnávky výrobků z pečiva, včetně ukázkového pečení chleba v peci postavené společností Archáia na místě samém.

Raritou akce bylo ražení pamětních mincí a pořádková služba vykonávaná „prvorepublikovým četnictvem“ v dobových stejnokrojích. Vydařilo se i setkání historických vozidel Veterán Slup 2007. Obec byla také cílem předváděcích jízd historických autobusů ze sbírek Technického muzea v Brně, které se postaraly o dopravu návštěvníků z širokého okolí.

Po celou dobu byla zpřístupněna národní kulturní památka – Vodní mlýn v ukázkovém provozu. Vodní mlýn navštívilo v průběhu akce 1020 návštěvníků. Slavnosti byly zakončeny hodovou zábavou. V rámci předváděcích jízd se návštěvníci mohli dopravit k další expozici Technického muzea v Brně – vojenskému dělostřeleckému srubu Zahrada v obci Šatov.

„Slavnosti chleba 2008“ se staly již čtvrtým pokračováním folklorních setkání uskutečněných v překrásném prostředí u národní kulturní památky – Vodního mlýna ve Slupi. Akce opět vycházela z dobrých zkušeností a kladného ohlasu předcházejících ročníků. Hlavním pořadatelem byla obec Slup, tradičními spolupořadatelem bylo Technické muzeum v Brně a agentura MUZA.

V hlavním programu – folklorních slavnostech vystoupilo celkem 13 domácích i zahraničních folklorních souborů. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje. Program byl zahájen dopoledne koncertem dětské dechové hudby Bobrava z Ivančic a průvodem souborů po obci. V odpolední části vystoupila skupina Bezobratři a pěvecké soubory Bohuslava Martinů z Letovic a Vlastimil z Vanovic. Dále v programu pokračovaly dětské folklorní soubory: Brněnský Valášek, Púčik Brno, Dyjavánek Znojmo a Taneční skupina Šukar Čaja z Hodonína. Souběžně se mší svatou v kostele Jména Panny Marie, kterou celebroval generální vikář brněnské diecéze Msgr. Jiří Mikulášek, byl zahájena první část vystoupení dospělých programem cimbálových muzik – FS Púčik, Brněnský Valášek a FS Bystričan. Před hlavním programem dále vystoupily Novoveská štístka z Pohořelic se svými country tanci a Pěvecký soubor BUDU z Buchlovic.V závěrečné části vystoupily dospělé folklorní soubory – pěvecká skupina Sudaruška Brno, FS Lúčka Svatobořice-Mistřín , FS Bystričan z Povážské Bystrice a Slupská chasa.

Doprovodný program ve srovnání s rokem předcházejícím přinesl více ukázek tradičních řemesel a ochutnávky výrobků z pečiva v celkovém počtu 30 stánků. Pečení chleba se mimo historickou pec provádělo i v polní vojenské pekárně s kapacitou 75 bochníků v průběhu 90 minut. Mimo bylo ražení pamětních mincí se stal raritou příjezd historického parního vozidla Sentinel Škoda po vlastní ose. Pořádkovou službu, stejně jako loňského roku vykonávalo „prvorepublikové četnictvo“ v dobových stejnokrojích. Vydařilo se i setkání historických vozidel Veterán Slup 2008. Obec byla také cílem předváděcích jízd historických autobusů ze sbírek Technického muzea v Brně, které se opět postaraly o dopravu návštěvníků z širokého okolí.

Po celou dobu byla zpřístupněna národní kulturní památka – Vodní mlýn v ukázkovém provozu. Vodní mlýn navštívilo v průběhu akce více než 1000 návštěvníků.

Slavnosti byly zakončeny hodovou zábavou. V rámci předváděcích jízd se návštěvníci mohli dopravit k další expozici Technického muzea v Brně – vojenskému dělostřeleckému srubu Zahrada v obci Šatov. V předvečer akce bylo zkušebně uskutečněno divadelní představení divadla Klauniky z Brna Divadelního představení se zúčastnilo více než 250 spokojených diváků.

Jubilejní V. Slavností chleba, září 2009

Po vydatném pátečním dešti se počasí umoudřilo a silný vítr byl přeci jen snesitelnější realitou. Slunečná obloha vlila optimizmus nejen pořadatelům a náves před mlýnem se začala plnit prodejci.

Slavnosti byly zahájeny průvodem souborů přes vesnici a prvním vystoupením dechových hudeb. Již od páté hodiny ranní bylo započato s pečením chleba v obou pekárnách, jak ve vojenské polní pekárně, tak i v moderní elektrické rotační peci. I přes zvýšenou kapacitu produkce nebylo možno rychle uspokojit zájemce o čerstvě upečený chléb. V odpoledních hodinách se areál slavností rychle zaplnil diváky.

V rámci odpoledního programu vystoupila i dechová hudba z partnerské rakouské obce Mailberg. Celkový počet účastníků Slavností chleba byl odhadnut na minimálně čtyři tisíce, počítaje v to i kolem 400 vystupujících členů zúčastněných souborů a obsluhu 63 stánků a stovku pořadatelů.

Můžeme tedy konstatovat, že i jubilejní páté Slavnosti chleba proběhly úspěšně a doufejme, že i šestý ročník 4. září 2010 bude minimálně stejný.

VII. ročník Slavností chleba, 3. září 2011

Na rozdíl od předešlého ročníku, kdy pršelo, nám počasí vyšlo vstříc a prožili jsme v tomto smyslu krásný slunečný den.

Začátek kulturního pořadu měl mírný skluz, neboť řidič autobusu s dechovou hudbou zabloudil ve Znojmě. Příště už Slup určitě najde. Další průběh byl už naštěstí bez podobných příhod. V kulturním programu vystoupilo 14 souborů s celkem 350 účinkujícími. Novinkou sedmého ročníku byla přehlídka zemědělské techniky, pásových i kolových traktorů ze sbírek soukromých sběratelů.

Oproti minulému ročníku se zvýšila i návštěvnost akce. Odhadovaný počet návštěvníků akce byl kolem 4000 osob z toho platících bylo celkem 2350. Je však nutno podotknout, že děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP vstupné neplatili, podobně jako významní pozvaní hosté.