Obec Slup

Obec Slup

Obec Slup má z důvodu nedostatku místa v mateřské škole v úmyslu zřídit dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí ve věku od 2  do 4 let. Předpokládané zahájení provozu 2.9.2024.

Na této stránce budou postupně zveřejněny informace k průběhu budování a poté i fungování dětské skupiny.

 

Prostory

-10/2023 - po konzultaci s KHS JMK byly určeny pro dětskou skupinu prostory tělocvičny a bývalé ordinace v budově obecního úřadu

- 11/2023-5/2024 - byla zpracována projektová dokumentace (viz foto), Požárně bezpečnostní řešení, vydána závazná stanoviska KHS, HZS a MěÚ Znojmo

- 6/2024 - vydáno povolení stavebním úřadem

- 6/2024 - probíhá přestavba ... (viz foto)

 

Děti 

- dle předběžného zájmu: 12 dětí + 4 náhradníci

- oficiální přihlašování dětí 6-7/2024 - budou oslovení předběžní zájemci

 

Personál

- 5/2024 zajištění 2 pečujících osob (učitelky z MŠ)

- 6/2024 podpis pracovních smluv 2 pečujících osob

- uklizečka a účetní - stávající zaměstnanci obce

- zástup pečujících osob - stávající zaměstnanci obce

- proškolení pečujících osob - 8/2024

 

Strava

- dovoz z Mateřské školy Slup

 

Režim 

- otevírací doba 6:15 - 15:15 (předběžně - jako v MŠ)

 

Vybavení

- 6/2024 - nákup nábytku

- část vybavení - stávající nábytek obce

- část nádobí z MŠ

 

Financování

- z rozpočtu obce

- zažádáno o dotaci z výzvy 061 OPZ+

- úhrada stravy rodiči v hodnotě potravin celý den 50,- Kč, odchod po ,,O'' 39,- Kč

- bez školného

 

Oprávnění k provozování dětské skupiny

K zápisu do evidence dětských skupin je třeba doložit žádost včetně níže uvedených příloh

- doklad o vlastnickém prostorám - splněno

- doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany - probíhá přestavba, výměna požárních dveří, instalace hydrantu a hlásičů

- závazné stanovisko krajské hygienické stanice - přestavba probíhá dle požadavků KHS JMK

- smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu - splněno

- rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - splněno (projektová dokumentace a rozpočet obce)

 

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.