Obec Slup

Obec Slup

V neděli 24.4.2022 uspořádal Klub matek ve Slupi Pohádkový karneval v místním kulturním domě.

Foto: Mikulenčáková L.

V sobotu 23.4.2022 organizovala Obec Slup výsadbu trvalkových záhonů u dětského hřiště. Složení a rozmístění květin navrhl Petr Řezníček ml. Pomoct s výsadbou přišlo 35 dobrovolníků. Do předem připravených záhonů bylo vysazeno přes 200 květin, které byly zamulčovány štěrkem. V dalších letech by se měli tyto květiny rozrůst a zcela záhony pokrýt. Podle zkušeností s touto první výsadbou budou v budoucnu navrženy k výsadbě další plochy v obci.
Foto: Michaela Ferancová ml.

V sobotu 16.4.2022 pořádali slupští myslivci spolu s Obcí Slup akci Ukliďme Slup v rámci celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko. I přes nepřízeň počasí dorazilo po obědě 45 dobrovolníků (z toho 18 dětí). Místní myslivci dobrovolníky převezli ve dvou maringotkách na jednotlivá místa úklidu. Celkem se povedlo odklidit ze slupských větrolamů 34 pytlů odpadu, 11 pneumatik a další odpad. Na závěr akce si všichni opekli buřty a klobásky na myslivecké střelnici.

 

Všem účastníkům patří velký dík!

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.