Obec Slup

Obec Slup

V sobotu 12.11.2022 uspořádal Klub matek Slup při Českém svazu žen Čulský jarmark v místním kulturním domě.

Foto: Mikulenčáková L.

Na jaře 2022 byla zahájena stavba Prodloužení chodníků u hřbitova, u mostu, u hřiště. Touto stavbou byly doplněny stávající chodníky podel hlávního průtahu obcí. Především v lokalitách u hřiště a u hřbitova, kde se jedná o okraj obce, bude zajišttěna větší bezpečnost chodců. Kolaudace všech tří části stavby proběhla na podzim roku 2022. Celkem vyšla stavba chodníka na cca 1,4 mil. Kč.

V sbotu 27.8.2022 uspořádalo SDH Slup hasičskou soutěž před vodním mlýnem ve Slupi. Soutěžilo se ve dvou kolech požárního útoku v kategoriích mladší hasiči, starší hasiči, ženy a muži. Soutěže se zúčastnilo celkem 21 družstev.

Foto: Ferancová M.ml.

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.