Obec Slup

Obec Slup

V jarních měsících byla započata stavba Místní komunikace Za náhonem, která byla dokončena v červnu. V současné době probíhají související dokončovací práce. Stavba vyšla na 1,7 mil. Kč.

Info ke komunikaci:

Místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu v délce 138,00 m a pojížděný chodník s povrchem z betonové dlažby v délce 7,00 m. Šířka komunikace a pojížděného chodníku 3,50 m. Součástí stavby bylo i vybudování výhybny, obratiště a dvou parkovacích stání. Součástí je i  odvodnění všech zpevněných ploch a to podélným a příčným spádem volně na okolní terén.

 

Foto: OÚ Slup, J.Špinar

Členové JSDH obce Slup v září navštívili se svou technikou ZŠ Stachotice a ZŠ Jaroslavice. Dětem si v praxi vyzkoušeli evakuaci, hašení hasicím přístrojem a prohlédli si hasičský automobil.

Více info na stránkách škol:

ZŠ Strachotice

ZŠ Jaroslavice

Ve středu 6. září si třeťáci a čtvrťáci ze strachotické školy udělali turistický výlet do Slupi. U mlýna si opekli buřty a zahráli fotbal a volejbal. Nakonec navštívili i obecní úřad.

Více info a fotek na stránkách ZŠ Strachotice.

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.