Obec Slup

Obec Slup

V sobotu 16.4.2022 pořádali slupští myslivci spolu s Obcí Slup akci Ukliďme Slup v rámci celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko. I přes nepřízeň počasí dorazilo po obědě 45 dobrovolníků (z toho 18 dětí). Místní myslivci dobrovolníky převezli ve dvou maringotkách na jednotlivá místa úklidu. Celkem se povedlo odklidit ze slupských větrolamů 34 pytlů odpadu, 11 pneumatik a další odpad. Na závěr akce si všichni opekli buřty a klobásky na myslivecké střelnici.

 

Všem účastníkům patří velký dík!

V pátek 8.4.2022 pořádala Obec Slup Besedu s důchodci, která se konala po dvou letech pauzy. Po úvodním vystoupení dětí z mateřské školy, seznámil starosta obce přítomné s akcemi, které v obci proběhli a které jsou naopak v plánu. Následovala volná zábava.

Foto: Jiří Špinar

V sobotu 5. března uspořádalo SDH Slup masopustní průvod po obci. I přes chledné počasí se všichni bavili. Po průvodu se nekonala tradiční zábava, ale je menší diskotétka pro děti v kulturním domě.

Foto: Jiří Špinar

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.