Obec Slup

Obec Slup

Po dvouleté  pauze uspořádali v sobotu 30.4.2022 členové SDH Slup a Klubu matek ve Slupi tradiční pálení čarodějnic. V 19:00 vyšel průvod čarodějnic a čardějů od zastávky autobusu směrem k fotbalovému hřišti. Kromě velkého ohně byl nachystán i malý na opékání špekáčků. Dále si děti mohli zahrát na fotbalovém hřišti nebo za umělého osvětlení na novém víceúčelovém hřišti.

Foto: Ferancová M.ml.

Dne 30. května 2022 se na Vodní nádrži U Sadu ve Slupi konaly rybářské závody kroužků o Pohár starosty obce Slup. Závody sloužily ke zjištění rybí obsádky. Celkem bylo chyceno 325 kusů ryb o celkové délce 7141 cm. V úlovcích byli zastoupeni karas stříbřitý (87%), plotice obecná (6%), perlín ostrobřichý (4%), lín obecný (2%) a kapr obecný (1%). Největší ryba měřila 56 cm. Závodů se zůčastnilo 19 dětí ze 3 kroužků. Celkovým vítězem se stal Vojtěch Tobiáš s 960 cm ulovených ryb.  Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Slup, vedení PS MRS Brno 3, sponzorům, obsluze stánku s občerstvením a rozhodčím.

Michal Danác, vedoucí rybářského kroužku

V neděli 24.4.2022 uspořádal Klub matek ve Slupi Pohádkový karneval v místním kulturním domě.

Foto: Mikulenčáková L.

V sobotu 23.4.2022 organizovala Obec Slup výsadbu trvalkových záhonů u dětského hřiště. Složení a rozmístění květin navrhl Petr Řezníček ml. Pomoct s výsadbou přišlo 35 dobrovolníků. Do předem připravených záhonů bylo vysazeno přes 200 květin, které byly zamulčovány štěrkem. V dalších letech by se měli tyto květiny rozrůst a zcela záhony pokrýt. Podle zkušeností s touto první výsadbou budou v budoucnu navrženy k výsadbě další plochy v obci.
Foto: Michaela Ferancová ml.

V sobotu 16.4.2022 pořádali slupští myslivci spolu s Obcí Slup akci Ukliďme Slup v rámci celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko. I přes nepřízeň počasí dorazilo po obědě 45 dobrovolníků (z toho 18 dětí). Místní myslivci dobrovolníky převezli ve dvou maringotkách na jednotlivá místa úklidu. Celkem se povedlo odklidit ze slupských větrolamů 34 pytlů odpadu, 11 pneumatik a další odpad. Na závěr akce si všichni opekli buřty a klobásky na myslivecké střelnici.

 

Všem účastníkům patří velký dík!

V pátek 8.4.2022 pořádala Obec Slup Besedu s důchodci, která se konala po dvou letech pauzy. Po úvodním vystoupení dětí z mateřské školy, seznámil starosta obce přítomné s akcemi, které v obci proběhli a které jsou naopak v plánu. Následovala volná zábava.

Foto: Jiří Špinar

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.