Obec Slup

Obec Slup

V sobotu 26.11.2022 uspořádal Klub matek ve Slupi Mikulášskou besídku. celý program začal pohádkou pro děti v kulturním domě. Poté děti navštívil Mikuláš se svou družinou. Děti z mateřské školy přednesly před KD u stromečku několik písniček a po tom, co pan farář Sobotka vánočnímu stromu požehnal, děti společně s panem starostem strom rozsvítili. Členky klubu matek si pro všechny připravily drobné občerstvení i teplé nápoje. Nakonec si děti zatancovali na pekelné diskotéce.

Foto: L. Mikulenčáková

V sobotu 12.11.2022 uspořádal Klub matek Slup při Českém svazu žen Čulský jarmark v místním kulturním domě.

Foto: Mikulenčáková L.

Na jaře 2022 byla zahájena stavba Prodloužení chodníků u hřbitova, u mostu, u hřiště. Touto stavbou byly doplněny stávající chodníky podel hlávního průtahu obcí. Především v lokalitách u hřiště a u hřbitova, kde se jedná o okraj obce, bude zajišttěna větší bezpečnost chodců. Kolaudace všech tří části stavby proběhla na podzim roku 2022. Celkem vyšla stavba chodníka na cca 1,4 mil. Kč.

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.