Obec Slup

Obec Slup

 

    1. NEBEZPEČNÝ ODPAD. Oznamujeme občanům, že v sobotu 23. října 2021 v době od 8:00 do 8:25 hodin bude proveden sběr nebezpečného odpadu v obci Slup u zastávky autobusu. Jedná se o tyto druhy odpadu: Odpadní tiskařský toner, Jiné motorové, převodové a mazací oleje, Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, Pneumatiky, Olejové filtry, Nemrznoucí kapaliny, Rozpouštědla, Kyseliny, Pesticidy, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky,  Jiná nepoužitelná cytostatika. Tekuté a sypké odpady budou přebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).

      Sbor dobrovolných hasičů a ve Slupi oznamují občanům, že v sobotu 23. října 2021 provedou v naší obci sběr starých elektrospotřebičů. Žádáme občany, aby do 08:30 hodin tyto elektrospotřebiče nechali před svým domem, těžší kusy pomohou hasiči vynést. V případě potřeby volejte p. Jiřího Slezáka na tel číslo: 604 238 675.

    2.  Pracovníci katastrálního úřadu budou ve dnech pondělí, středa, pátek a to 8., 10. a 12.11.2021 přítomni na obecním úřadě ve Slupi. Budou zde projednávat způsob odstranění zjištěných nesouladů v k.ú. Oleksovičky, kde probíhá revize katastru. Tímto připomínáme pozvaným obeslaným vlastníkům, aby se dostavili na obecní úřad k projednání a odstranění nesouladů  v daném termínu.

                 

 

 

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.