Obec Slup

Obec Slup

Název školy : Mateřská škola Slup, příspěvková organizace, okres Znojmo

Adresa : Slup 55, 671 28 Slup

Zřizovatel : Obec Slup

Telefon : 515 235 362

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO : 75023539

Kapacita : 28 dětí

Provoz : 6.15 – 15.15 hodin

Školné : bez školného

Typ školy : celodenní s pravidelným provozem

 

Náš pracovní tým :

Ředitelka : Vladimíra Sapíková

Učitelka : Lenka Chloupková

Asistentka pedagoga, učitelka : Lucie Kurtová

Školní asistentka : Barbora Zálešáková (projekt MŠ Slup – šablony I z OP JAK)

Pedagogické pracovnice se stále sebevzdělávají a maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí.

Vedoucí stravování, uklízečka : Ivana Němcová

Kuchařka : Marie Komárková

Provozní personál zabezpečuje plynulý chod školy po provozní stránce

 

Charakteristika naší školy

Mateřská škola byla ve Slupi zřízena v roce 1945 při obecné škole ve Slupi a byla umístěna v budově Obecné školy. V roce 1984 byla mateřská škola přestěhována do nově postavené budovy mateřské školy ve středu obce, v blízkosti vodního mlýna ve Slupi.

V roce 2003 získala mateřská škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Objekt mateřské školy je jednopodlažní, členitý. Má prostornou hernu, samostatnou ložnici, šatnu, sociální zařízení a jídelnu s kuchyní. Děti plně využívají prosluněnou třídu vybavenou novým nábytkem. Hrací kouty, velké prostorové stavebnice, didaktické hry a dostupný výtvarný a pracovní materiál poskytuje dětem mnoho podnětů pro rozvoj myšlení, dětské tvořivosti a fantazie.

Součástí mateřské školy je školní kuchyň, ve které se vaří pro děti, zaměstnance i pro místní důchodce. Prostory kuchyně prošly rekonstrukcí a vyhovují současným hygienickým normám.

Před budovou školy je prostorná, oplocená zahrada, která  je vybavená pískovištěm a novými dřevěnými herními prvky a průlezkami. Školní zahrada je upravena tak, aby poskytovala všem dětem dostatečný prostor pro klidné hry a pohybové aktivity všeho druhu. Vzrostlé stromy a ostatní zeleň zajištuje příjemné klima a chladivý stín. Umístění naší školy umožnuje dětem klidné pěší vycházky a výlety do okolní přírody.

Všechny vnitřní a venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Vzdělávání a výchova

Mateřská škola Slup pracuje dle platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který akceptuje vývojová specifika dětí a umožnuje rozvoj každého jednotlivce v rozsahu jeho možností. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílíme se na jeho zdravém citovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Chceme, aby dítě, které odchází do základní školy, bylo optimálně rozvinuté po stránce tělesné, psychické, sociální i duševní.  

Na škole je realizována - logopedická prevence pro děti s vadami řeči

Naše škola je v projektu KuliFerdových mateřských škol – který rozvíjí, objevuje, baví

Naše škola používá pomůcky a výukové programy Barevné kamínky

V naší škole používáme při vzdělávání Chytré hračky

 

Vzdělávací program školy :

V naší školce hola, hej, hrajeme si s MEDVÍDKEM obsahuje pět integrovaných bloků

  • Já a všichni co mám rád
  • Příroda
  • Svět kolem nás
  • Zvířátka
  • Oslavy a svátky

Akce školy :

Podzimní slavnosti – Dýnový týden, Kaštanový týden, Jablíčkový týden

Svátek svatého Martina – pečení perníčků, výroba koníka

Setkání a Mikulášem – návštěva Mikuláše, anděla, čerta v mateřské škole spojená s nadílkou

Advent a Vánoce – seznamování dětí s vánočními zvyky a tradicemi, účast na rozsvěcování

                               vánočního stromu v obci, vánoční nadílka v mateřské škole

Masopust a masopustní karneval – týden plný karnevalového veselí a zábavy s maskami

Vítání jara – výroba a zdobení  Moreny, její pouštění po vodě

Svátky jara Velikonoce – seznamování dětí s tradicemi Velikonoc, pomlázka ve školce

Mámě pro radost – pečení perníčků, výroba dárečků pro maminku, básně a písně

                               pro maminku k svátku

Oslava Dne dětí – týden plný her, soutěží, zpěvu a tanečků a sladkých odměn pro děti

Rozloučení se školáky – slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ

Oslavy narozenin dětí – blahopřání oslavenci, zpívání a tancování, předávání malého dárečku

Loutkové divadlo – představení loutkových pohádek dle nabídek loutkových divadélek

Edukační programy – účast na Edukačních programech Domu umění ve Znojmě

                                    (dle nabídky např. Tvořivé Vánoce, Tvořivé Velikonoce apod.)

Uspořádání dne :

6.15 – 8.15                 scházení dětí, spontánní hry, skupinové činnosti dle zájmu dětí,

                                    individuální zájmové činnosti, logopedická intervence,

                                    komunikační kruh, společné přivítání dětí

8.15 – 8.45                  hygiena, příprava na přesnídávku, přesnídávka

8.45 – 9.30               Následují řízené činnosti frontální, skupinové i individuální,

                                    řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity apod.

                                    Délku činností ovlivnuje jejich charakter, obsah, složení dětí ve třídě,

                                        trvající zájem dětí

9.30 – 11.30                příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.10              příprava na oběd, oběd

12.10 – 14.10              odpočinek na lůžku, náhradní klidové činnosti

14.10 – 14.45              relaxační pohybové činnosti, hygiena, odpolední svačina

14.45 – 15.15              odpolední zájmové činnosti, individuální a skupinové činnosti

                                      

Kontakty pověřence GDPR za MŠ Slup :

  • Schola Servis GDPR, s.r.o.
  • Sídlo : Palackého 150/8, 796 01 Prostějov, IČ : 04223748
  • Osoba pověřence : Ing.et.Ing. Roman Ondrýsek, PhD., MBA
  • Telefon : 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
  • E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., datová schránka : 5b36car

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.