Obec Slup

Obec Slup
Soubory ke stažení:
Download this file (farní ohlášky - 3.3.2024.pdf)farní ohlášky - 3.3.2024.pdf

 

ÚHRADA POPLATKŮ PRO ROK 2024

 

Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo bankovním převodem.  Po zaúčtování platby převodem Vám bude známka a doklad doručeny do schránky.

Odpady

  • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci 750 Kč
  • osoba vlastnící stavbu k individuální rekreaci 750 Kč
  • osvobození dle vyhlášky zveřejněné na
  • http://www.slup.cz/obecni-vyhlasky OZV č. 1/2023
  • poplatek je splatný do 31.3.2023 (v případě 4 a více poplatníků v domácnosti lze rozdělit platbu poplatku na dvě stejné splátky splatné do 31.3. a 30.6.)
  • podnikatelé uzavírají samostatné smlouvy

Pes

Nájem hrobových míst

  • nájemci, kteří letos budou uzavírat nájemní smlouvu na dalších 15 let budou vyzváni dopisem
  • nájem je splatný do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Nájem a pacht pozemků

  • výše nájemného nebo pachtovného mají jednotliví nájemci uvedenou v nájemní či pachtovní smlouvě
  • nájemné nebo pachtovné je splatné do 30.9.2023

Informace k platbě:

Bankoví účet: 1583495379/0800

Variabilní symbol: ---

Zpráva pro příjemce: příjmení a adresa objektu

 

Soubory ke stažení:
Download this file (ÚHRADA POPLATKŮ PRO ROK 2024.pdf)ÚHRADA POPLATKŮ PRO ROK 2024.pdf

Odpady_2024.PNG

V poslední době obdržela firma, která ve Slupi sváží odpad, stížnosti z třídící linky plastů na kvalitu navezené suroviny. Plast je velmi znečištěný nebo se v něm vyskytují složky, které v plastu nemají co dělat a patří do komunálního odpadu. Pracovníci na třídících linkách, kteří navezený odpad třídí pak mají velmi ztíženou práci.

V současné době je nelehké zajistit pro plast odběratele a musí se vozit až do Hustopečí, jelikož blíže bohužel není pro vytřídění plastů kapacita. Pokud by však problémy s kvalitou navezeného plastu přetrvávaly, mohlo by dojít k tomu, že nám přestanou plasty brát i v Hustopečích.

Níže uvádím informační létáky, jak třídit plast a nápojové kartony. Tyto létáčky jsou i na žlutých popelnicích. Bylo by vhodné odkládat pouze neznečištěné plasty (PET lahve, folie, sáčky, kelímky nebo plastové nádoby od různých výrobků). Nádoby je potřeba vymýt, hlavně kelímky od potravin nebo nápojové kartony od mléka, které jinak v popelnici kvasí a způsobují zápach, na který si pak pracovníci třídící linky stěžují. 

Nevhodné třídění odpadu významně prodražuje nakládání s odpadem, což se může promítnout ve výši poplatku za odpad. 

Jiří Slezák, starosta

10.8.2021

 

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.