Obec Slup

Obec Slup

ÚHRADA POPLATKŮ PRO ROK 2022

Žádáme občany, aby vzhledem k epidemiologické situaci uhradily poplatky pro rok 2022 bankovním převodem. Známky na popelnice Vám budou po zaúčtování platby doručeny. Kdo nemůže uhradit poplatky převodem, lze takto učinit na obecním úřadě v úředních hodinách.

Odpady

 • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci 600 Kč
 • osoba vlastnící stavbu k individuální rekreaci 600 Kč
 • osvobození dle vyhlášky zveřejněné na http://www.slup.cz/obecni-vyhlasky  OZV č. 6/2021
 • poplatek je splatný do 30.3.2021
 • podnikatelé uzavírají samostatné smlouvy

Pes

 • 1 pes 100 Kč
 • 2 a další pes 150 Kč
 • osvobození dle vyhlášky zveřejněné na http://www.slup.cz/obecni-vyhlasky  OZV č. 3/2019
 • poplatek je splatný do 30.3.2021

Nájem hrobových míst

 • nájemci, kteří letos budou uzavírat nájemní smlouvu na dalších 15 let budou vyzváni dopisem
 • nájem je splatný do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Nájem a pacht pozemků

 • výše nájemného nebo pachtovného mají jednotliví nájemci uvedenou v nájemní či pachtovní smlouvě
 • nájemné nebo pachtovné je splatné do 30.9.2021

Informace k platbě:

Bankoví účet: 1583495379/0800

Variabilní symbol: ---

Zpráva pro příjemce: příjmení a adresa objektu

  

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.