Obec Slup

Obec Slup

ÚHRADA POPLATKŮ PRO ROK 2023

 

Žádáme občany, aby uhradily poplatky pro rok 2023 bankovním převodem. Známky na popelnice Vám budou po zaúčtování platby doručeny. Kdo nemůže uhradit poplatky převodem, lze takto učinit na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádáme občany, aby úhradu poplatků v hotovosti provedli nejdříve v únoru 2023.

Odpady

  • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci 600 Kč
  • osoba vlastnící stavbu k individuální rekreaci 600 Kč
  • osvobození dle vyhlášky zveřejněné na
  • http://www.slup.cz/obecni-vyhlasky OZV č. 6/2021
  • poplatek je splatný do 31.3.2023
  • podnikatelé uzavírají samostatné smlouvy

Pes

Nájem hrobových míst

  • nájemci, kteří letos budou uzavírat nájemní smlouvu na dalších 15 let budou vyzváni dopisem
  • nájem je splatný do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Nájem a pacht pozemků

  • výše nájemného nebo pachtovného mají jednotliví nájemci uvedenou v nájemní či pachtovní smlouvě
  • nájemné nebo pachtovné je splatné do 30.9.2023

Informace k platbě:

Bankoví účet: 1583495379/0800

Variabilní symbol: ---

Zpráva pro příjemce: příjmení a adresa objektu

 

 

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.