Obec Slup

Obec Slup

Obec Slup - Úřední deska

 
 
com_urednideska
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Ev.č. Č.j.
26.9.2022 26.10.2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Slup 40/2022
25.5.2022 25.5.2032 UZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.2.2022 25/2022
19.5.2022 19.5.2023 UKZUZ - Nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma 23/2022
15.9.2021 31.12.2022 MZE- Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 43/2021
3.8.2020 nikdy Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření Obce Slup 40/2020
29.7.2020 31.12.2022 MZČR - Opatření obecné povahy - kůrovec 38/2020
 
Dokumenty svazků obcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Ev.č. Č.j.
20.4.2022 nikdy DSO Jaroslavice, Slup - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 18/2022
23.3.2022 nikdy DSO Jaroslavice, Slup - rozpočet 2022 11/2022
17.12.2021 nikdy SO Dyje - oznámení o zveřejnění dokumentů 62/2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie Ev.č. Č.j.
26.5.2022 25.9.2022
Informace k volbám do zastupitelstva obce 2022
Zasedání zastupitelstva 26/2022
9.9.2022 19.9.2022
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 39/2022
9.8.2022 4.9.2022
Noční klid
Ostatní dokumenty 36/2022
30.6.2022 30.8.2022
!!! Signalizace ošetření proti křísku révovému

Třetí signalizace ošetření byla vydána dnes, 12.08.2022, pro vymezené území Bulhary, Oleksovičky a Perná. Ošetření musí být provedeno  do 7 dnů od zveřejnění, tj. nejpozději do 19.08.2022. Tato signalizace platí především pro povinné osoby, které neprovedly ošetření proti křísku révovému dle 1. a 2. signalizace, vydané ÚKZÚZ dne 30.06.2022 a 25.07.2022. Nařízením o MRO bylo nařízeno jedno insekticidní ošetření, ostatní jsou doporučená. Dokument přikládám v příloze. Signalizace je zveřejněna na úřední desce ÚKZÚZ a webových stránkách ÚKZÚZ (zlaté žloutnutí révy).

 

Informace na těchto stránkách  budou průběžně doplňovány,  především o informace k náhradám majetkové újmy a další signalizace termínů ošetření proti křísku révovému.

Zlaté žloutnutí révy (GFDP) (ÚKZÚZ) (eagri.cz)

 

Ostatní dokumenty
12.8.2022 29.8.2022
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 37/2022
12.8.2022 28.8.2022
Záměr pachtu majetku obce
Zasedání zastupitelstva 38/2022
5.8.2022 21.8.2022
MěÚ Znojmo - OOP - Uzavírka Slavnosti chleba
Ostatní dokumenty 35/2022
22.7.2022 8.8.2022
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 33/2022
26.7.2022 3.8.2022
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 34/2022
13.7.2022 29.7.2022
Záměr pronájmu nebytových prostor - pohostinství, 5.kolo
Zasedání zastupitelstva 32/2022
16.6.2022 2.7.2022
OÚ Slup - uzavírka Putování po čulských sklepech
Ostatní dokumenty 30/2022
17.6.2022 27.6.2022
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 31/2022
10.6.2022 25.6.2022
MěÚ Znojmo - OOP - Uzavírka Putování po čulských sklepech
Ostatní dokumenty 29/2022
30.5.2022 24.6.2022
Záměr pronájmu nebytových prostor - pohostinství, 4.kolo

Hospoda.JPG

Ostatní dokumenty 27/2022
7.6.2022 23.6.2022
DSO Strachotice, Slup - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 28/2022
22.7.2020 20.6.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Oleksovičky
Ostatní dokumenty 37/2020
16.3.2021 20.6.2022
Revize katastru nemovitostí - k.ú. Oleksovičky
Ostatní dokumenty 12/2021
20.4.2022 13.6.2022
SO Dyje - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Dokumenty svazků obcí 18/2022
5.5.2022 5.6.2022
DSO Jaroslavice, Slup - porovnání cen vodného
Dokumenty svazků obcí 22/2022
23.5.2022 2.6.2022
SO Dyje . pozvánka
Dokumenty svazků obcí 24/2022
26.4.2022 26.5.2022
Finanční úřad JMK - daň z nemovitých věcí
Ostatní dokumenty 19/2022
5.5.2022 16.5.2022
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 21/2022
20.4.2022 11.5.2022
SZVO Daníž - návrh závěrečného účtu za rok 2021
Dokumenty svazků obcí 16/2022
20.4.2022 11.5.2022
SZVO Daníž - návrh rozpočtu na rok 2022
Dokumenty svazků obcí 17/2022
11.2.2022 11.5.2022
SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty 4/2022
28.4.2022 6.5.2022
Záměr pronájmu nebytových prostor - pohostinství, 3.kolo

Hospoda.JPG

Zasedání zastupitelstva 20/2022
11.4.2022 27.4.2022
Uzavírka Slup - prodloužení chodníků u hřiště
Ostatní dokumenty 12/2022
11.4.2022 27.4.2022
Záměr pronájmu nebytových prostor - pohostinství, 2.kolo

Hospoda.JPG

Zasedání zastupitelstva 13/2022
11.4.2022 27.4.2022
Záměr pachtu majetku obce
Zasedání zastupitelstva 14/2022
11.4.2022 27.4.2022
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 15/2022
22.3.2022 8.4.2022
Záměr pronájmu nebytových prostor
Zasedání zastupitelstva 10/2022
8.3.2022 23.3.2022
DSO Jaroslavice, Slup - návrh rozpočtu 2022
Dokumenty svazků obcí
2.3.2022 22.3.2022
Návrh závěrečného účtu Obce Slup za rok 2021
Ostatní dokumenty 6/2022
11.3.2022 21.3.2022
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 9/2022
2.3.2022 18.3.2022
Záměr pachtu majetku obce - 490 k.ú. Oleksovičky, 255/3 K.ú. Slup
Zasedání zastupitelstva 7/2022
15.2.2022 2.3.2022
Záměr změny pachtovní smlouvy
Zasedání zastupitelstva 5/2022
5.11.2021 28.2.2022
Změna územního plánu
Zasedání zastupitelstva 51/2021
31.1.2022 16.2.2022
MZ ČR - Veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty 2/2022
31.1.2022 15.2.2022
MŽP ČR - Veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty 3/2022
28.1.2022 14.2.2022
Pozvánka ZO - schůze přesunuta na 14.2.2022
Zasedání zastupitelstva 1/2022
3.11.2021 1.2.2022
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty 49/2021
1.12.2021 31.12.2021
DSO Strachotice, Slup - cena stočného na rok 2022
Dokumenty svazků obcí 58/2021
8.12.2021 31.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecní vyhlášky 59/2021
1.12.2021 31.12.2021
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v návrhu rozpočtu obce Slup na rok 2022
Ostatní dokumenty 57/2021
14.12.2021 31.12.2021
Záměr pachtu majetku obce
Zasedání zastupitelstva 60/2021
14.12.2021 31.12.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 61/2021
26.11.2021 6.12.2021
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 56/2021
16.11.2021 3.12.2021
Návrh rozpočtu Obce Slup a MŠ Slup na rok 2022, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Slup a MŠ Slup 2023-2024
Ostatní dokumenty 53/2021
16.11.2021 1.12.2021
SO Dyje - návrh rozpočtu 2022, návrh SVR 2022-2024
Dokumenty svazků obcí 52/2021
23.11.2021 1.12.2021
SO Dyje - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 54/2021
23.11.2021 30.11.2021
DSO Strachotice, Slup - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 55/2021
5.11.2021 20.11.2021
OS Znojmo - Volby přísedících 2022 - 2026
Ostatní dokumenty 50/2021
20.10.2021 5.11.2021
Záměr pachtu majetku obce
Zasedání zastupitelstva 48/2021
1.10.2021 16.10.2021
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty 47/2021
9.8.2021 9.10.2021
Informace k volbám
Ostatní dokumenty 39/2021
22.9.2021 8.10.2021
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Ječmeniště na období 2021-2030
Ostatní dokumenty 45/2021
23.9.2021 4.10.2021
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 46/2021
16.9.2021 2.10.2021
Veřejná vyhláška opatř. obecné povahy

Žadatel o uzavírku silnice firma Silko s.r.o. zajistí bezpečný přístup k nemovitostem v uzavřeném úseku (povolení vjezdu). Kontaktní osoba pan Zdeněk Svoboda, 607 862 350, svoboda@silko-ji.cz

Ostatní dokumenty 44/2021
8.9.2021 15.9.2021
Svolání prvního zasedání OVK
Ostatní dokumenty 42/2021
24.8.2021 9.9.2021
MěÚ Znojmo - OOP - Uzavírka Slavnosti chleba
Ostatní dokumenty 41/2021
23.8.2021 5.9.2021
Noční klid
Obecní vyhlášky 40/2021
12.7.2021 28.7.2021
Záměr pachtu majetku obce
Zasedání zastupitelstva 36/2021
12.7.2021 28.7.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 37/2021
12.7.2021 28.7.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 38/2021
9.7.2021 25.7.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Obecní vyhlášky 31/2021
9.7.2021 25.7.2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
Obecní vyhlášky 32/2021
9.7.2021 25.7.2021
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021
Obecní vyhlášky 33/2021
9.7.2021 25.7.2021
Obecně závazná vyhláška č. 5/2021
Obecní vyhlášky 34/2021
9.7.2021 25.7.2021
Řád veřejného pohřebiště ve Slupi
Zasedání zastupitelstva 35/2021
14.4.2021 14.7.2021
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty 16/2021
29.6.2021 7.7.2021
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 30/2021
19.5.2021 30.6.2021
DSO Jaroslavice, Slup - návrh závěrečného účtu za rok 2020
Dokumenty svazků obcí 23/2021
14.6.2021 30.6.2021
Letecké ošetření zemědělských ploch- Slup
Ostatní dokumenty 29/2021
15.3.2021 30.6.2021
Záměr prodeje pozemků k zastavění - lokalita Pod Farskými sklepy III
Zasedání zastupitelstva 5/2021
3.6.2021 22.6.2021
DSO Strachotice, Slup - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 27/2021
9.6.2021 22.6.2021
DSO Jaroslavice, Slup - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 28/2021
19.5.2021 20.6.2021
DSO Jaroslavice, Slup - Porovnání cen vodného (kalkulace-skutečnost) za rok 2020
Dokumenty svazků obcí 22/2021
1.6.2021 18.6.2021
PMO - Plán pro zvládání povodňových rizik
Ostatní dokumenty 26/2021
31.5.2021 15.6.2021
MZe ČR - Vydání národních plánů povodí Labe, Odry, Dunaje
Ostatní dokumenty 25/2021
13.5.2021 7.6.2021
SO Dyje - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Dokumenty svazků obcí 21/2021
24.5.2021 7.6.2021
SO Dyje - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 24/2021
31.3.2021 31.5.2021
Návrh závěrečného účtu svazku DANÍŽ za rok 2020
Dokumenty svazků obcí 14/2021
31.3.2021 31.5.2021
Návrh rozpočtu svazku DANÍŽ na rok 2021
Dokumenty svazků obcí 13/2021
26.4.2021 26.5.2021
FÚ JMK - veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty 18/2021
5.5.2021 21.5.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 19/2021
5.5.2021 21.5.2021
Záměr pachtu majetku obce
Zasedání zastupitelstva 20/2021
1.3.2021 15.5.2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Ostatní dokumenty 4/2021
12.2.2021 12.5.2021
Oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty 1/2021
23.4.2021 3.5.2021
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 17/2021
1.4.2021 17.4.2021
Oznámení o zahájení řízení o změně plánu společných zařízení komplexnich pozemkových úprav v katastrálním území Slup
Ostatní dokumenty 15/2021
15.3.2021 31.3.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Obecní vyhlášky 11/2021
28.12.2020 31.3.2021
Úhrada poplatků pro rok 2021
Ostatní dokumenty 63/2020
15.3.2021 31.3.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 6/2021
15.3.2021 31.3.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 7/2021
15.3.2021 31.3.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 8/2021
15.3.2021 31.3.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 9/2021
15.3.2021 31.3.2021
Záměr prodeje nebo směny majetku obce
Zasedání zastupitelstva 10/2021
26.2.2021 8.3.2021
Pozvánka ZO
Ostatní dokumenty 3/2021
19.2.2021 6.3.2021
Návrhy závěrečného účtu Obce Slup za rok 2020
Ostatní dokumenty 2/2021
22.12.2020 5.2.2021
FÚ JMK - daně z nemovitých věcí
Ostatní dokumenty 59/2020
4.11.2020 2.2.2021
SPÚ ČR - Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty 51/2020
28.12.2020 13.1.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 60/2020
28.12.2020 13.1.2021
Záměr prodeje majetku obce
Zasedání zastupitelstva 61/2020
28.12.2020 13.1.2021
Záměr pachtu majetku obce
Zasedání zastupitelstva 62/2020
1.12.2020 4.1.2021
DSO Strachotice, Slup - Stočné 2021
Dokumenty svazků obcí 57/2020
30.8.2019 15.12.2020
UZSVM pozemky bez vlastníků 2019
Ostatní dokumenty 46/2019
27.11.2020 14.12.2020
Návrh rozpočtu Obce Slup a MŠ Slup na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Slup a MŠ Slup 2022-2023
Zasedání zastupitelstva 55/2020
4.12.2020 14.12.2020
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 58/2020
2.11.2020 9.12.2020
SO Dyje - návrh rozpočtu 2021, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
Dokumenty svazků obcí 50/2020
30.11.2020 9.12.2020
SO Dyje - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 56/2020
16.11.2020 2.12.2020
Záměr změny pachtovní smlouvy
Zasedání zastupitelstva 52/2020
16.11.2020 1.12.2020
Záměr prodeje
Zasedání zastupitelstva 53/2020
16.11.2020 30.11.2020
DSO Strachotice, Slup - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 54/2020
24.4.2020 30.11.2020
OPP - uzavírka Valtrovice
Ostatní dokumenty 22/2020
22.10.2020 9.11.2020
Aktualizace č. 1 a č.2 ZUR JMK
Ostatní dokumenty 48/2020
30.10.2020 9.11.2020
Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 49/2020
28.8.2020 26.10.2020
ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství
Ostatní dokumenty 43/2020
9.10.2020 25.10.2020
Změna úředních hodin OÚ Slup od 12.10.2020 do 25.10.2020:

Pondělí       13:00   -   18:00

Středa        13:00   -   18:00

 

Ostatní dokumenty 47/2020
3.8.2020 10.10.2020
Informace k volbám změna 21.9. 2020
Ostatní dokumenty 41/2020
7.9.2020 26.9.2020
Obec Slup - vyrozumění členů OVK
Ostatní dokumenty 45/2020
13.8.2020 9.9.2020
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty 42/2020
2.9.2020 8.9.2020
První zasedání OVK
Ostatní dokumenty 44/2020
6.7.2020 30.8.2020
Noční klid oznámení
Ostatní dokumenty 36/2020
3.8.2020 10.8.2020
Obec Slup - Pozvánka ZO

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Slup, která se koná 10.8.2020 v pondělí v 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Slupi.

Zasedání zastupitelstva 39/2020
15.4.2020 16.7.2020
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty 20/2020
21.5.2020 7.7.2020
Záměr prodeje
Ostatní dokumenty 26/2020
9.6.2020 24.6.2020
DSO Strachotice, Slup - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 33/2020
9.6.2020 24.6.2020
DSO Strachotice, Slup - Návrh závěrečného účtu 2019
Dokumenty svazků obcí 32/2020
9.6.2020 24.6.2020
DSO Strachotice, Slup - rozpočtový výhled 2021-2024
Dokumenty svazků obcí 34/2020
9.6.2020 24.6.2020
DSO Strachotice, Slup - výsledek auditu
Dokumenty svazků obcí 35/2020
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně příloh
Dokumenty svazků obcí 13/2020
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - návrh střednědobého výhledu 2021 - 2025
Dokumenty svazků obcí 12/2020
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - návrh rozpočtu na rok 2020
Dokumenty svazků obcí 11/2020
7.5.2020 22.6.2020
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 ZUR JMK
Ostatní dokumenty 23/2020
22.5.2020 7.6.2020
Záměr prodeje
Ostatní dokumenty 31/2020
21.5.2020 7.6.2020
Záměr pachtu
Ostatní dokumenty 28/2020
21.5.2020 7.6.2020
Záměr pachtu
Ostatní dokumenty 30/2020
21.5.2020 7.6.2020
Záměr pachtu
Ostatní dokumenty 29/2020
21.5.2020 7.6.2020
Záměr prodeje
Ostatní dokumenty 27/2020
10.3.2020 28.5.2020
SO Dyje - návrh rozpočtu 2020
Dokumenty svazků obcí 6/2020
19.5.2020 28.5.2020
SO Dyje - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 25/2020
7.5.2020 28.5.2020
SO Dyje - návrh závěrečného účtu za rok 2019
Dokumenty svazků obcí 24/2020
23.4.2020 27.5.2020
FÚ JMK - veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty 21/2020
13.2.2020 13.5.2020
SPÚ ČR - oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty 4/2020
9.4.2020 11.5.2020
FÚ ČR - Veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty 18/2020
6.4.2020 8.5.2020
MZ ČR - Veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty 17/2020
4.2.2020 5.5.2020
SPÚ ČR - Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty 2/2020
9.4.2020 29.4.2020
Eon - Oznámení o přerušení dodávek elektřiny
Ostatní dokumenty 19/2020
17.3.2020 2.4.2020
Obec Slup - Záměr změny nájemní smlouvy
Ostatní dokumenty 16/2020
10.3.2020 26.3.2020
DSO Jaroslavice , Slup - návrh rozpočtu 2020, výdaje
Dokumenty svazků obcí 9/2020
10.3.2020 26.3.2020
DSO Jaroslavice , Slup - návrh rozpočtu 2020, příjmy
Dokumenty svazků obcí 8/2020
10.3.2020 26.3.2020
DSO Jaroslavice, Slup - střednědobý výhled 2021-23
Dokumenty svazků obcí 10/2020
10.3.2020 26.3.2020
Obec Slup - Záměr pachtu
Zasedání zastupitelstva 14/2020
10.3.2020 26.3.2020
Obec Slup - Záměr prodeje
Zasedání zastupitelstva 15/2020
10.3.2020 24.3.2020
DSO Jaroslavice, Slup - pozvánka
Dokumenty svazků obcí 7/2020
4.2.2020 4.3.2020
FÚ ČR - závěrečná fáze EET
Ostatní dokumenty 3/2020
20.2.2020 2.3.2020
Obec Slup - Pozvánka ZO
Zasedání zastupitelstva 5/2020
20.1.2020 5.2.2020
DSO Jaroslavice, Slup - veřejná výzva
Dokumenty svazků obcí 1/2020

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.