Obec Slup

Obec Slup

Svazek obcí Dyje

se rozkládá na území okresu Znojmo a tvoří ho sedm obcí. Zakladatelé dobrovolného svazku obcí, ve smyslu ustanovení §46 odst.2. písm. b) zákona č.128/2000 Sb, byly obce DYJÁKOVICE, HRÁDEK, KŘÍDLŮVKY, SLUP, STRACHOTICE a VALTROVICE.(pozn.: do roku 2015 byla členem i obec JAROSLAVICE) Tyto prostřednictvím svých zastupitelstev delegovali vůli založit svazek za účelem realizace strategického plánování udržitelného rozvoje v dohodnutých oblastech společných zájmů. Zakladatelská smlouva byla registrována u patřičných územních orgánů v závěru roku 2003.

Orgány sdružení:

Výbor SO Dyje

  • Předseda Mgr. Robert Šturala
  • Místopředseda Mgr. Luděk lahner
  • Členové: Ing. Jiří Slezák, Ing. Luděk Müller, Josef Galdošík, Zbyněk Sobotka

Více informací na www.so-dyje.cz
Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Slup

Předmětem činnosti je distribuce pitné vody v obcích Jaroslavice a Slup se sídlem na obecním úřadě v Jaroslavicích.

Orgány sdružení:

Výbor DSO

  • Předseda Petr Zálešák
  • Místopředseda Ing. Jiří Slezák
  • Člen Luděk Juhaňák

Valná hromada

členové: Martin Feranec, Petr Řezníček,Jan Gazda, Ing. Václav Mesz a členové výboru

Více informací na www.dsovoda-jaroslavice-slup.cz
Dobrovolné svazek obcí Strachotice, Slup

Předmětem činnosti je zajištění odvádění a čistění odpadních vod, včetně smluvního vztahu k občanům a institucím v obci Strachotice a Slup.

Orgány sdružení:

Předsednictvo DSO

  • Předseda Ing. Luděk Müller
  • Místopředseda Ing. Jiří Slezák
  • Člen Bohuslav Šťavík

Valná hromada

všichni členové zastupitelstev obcí Slup a Strachotice
Více informací na Odkaz na dokumenty DSO

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.