Obec Slup

Obec Slup

V sobotu 12.11.2022 uspořádal Klub matek Slup při Českém svazu žen Čulský jarmark v místním kulturním domě.

Foto: Mikulenčáková L.

V sbotu 27.8.2022 uspořádalo SDH Slup hasičskou soutěž před vodním mlýnem ve Slupi. Soutěžilo se ve dvou kolech požárního útoku v kategoriích mladší hasiči, starší hasiči, ženy a muži. Soutěže se zúčastnilo celkem 21 družstev.

Foto: Ferancová M.ml.

Po dvouleté  pauze uspořádali v sobotu 30.4.2022 členové SDH Slup a Klubu matek ve Slupi tradiční pálení čarodějnic. V 19:00 vyšel průvod čarodějnic a čardějů od zastávky autobusu směrem k fotbalovému hřišti. Kromě velkého ohně byl nachystán i malý na opékání špekáčků. Dále si děti mohli zahrát na fotbalovém hřišti nebo za umělého osvětlení na novém víceúčelovém hřišti.

Foto: Ferancová M.ml.

Dne 30. května 2022 se na Vodní nádrži U Sadu ve Slupi konaly rybářské závody kroužků o Pohár starosty obce Slup. Závody sloužily ke zjištění rybí obsádky. Celkem bylo chyceno 325 kusů ryb o celkové délce 7141 cm. V úlovcích byli zastoupeni karas stříbřitý (87%), plotice obecná (6%), perlín ostrobřichý (4%), lín obecný (2%) a kapr obecný (1%). Největší ryba měřila 56 cm. Závodů se zůčastnilo 19 dětí ze 3 kroužků. Celkovým vítězem se stal Vojtěch Tobiáš s 960 cm ulovených ryb.  Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Slup, vedení PS MRS Brno 3, sponzorům, obsluze stánku s občerstvením a rozhodčím.

Michal Danác, vedoucí rybářského kroužku

V neděli 24.4.2022 uspořádal Klub matek ve Slupi Pohádkový karneval v místním kulturním domě.

Foto: Mikulenčáková L.

V sobotu 23.4.2022 organizovala Obec Slup výsadbu trvalkových záhonů u dětského hřiště. Složení a rozmístění květin navrhl Petr Řezníček ml. Pomoct s výsadbou přišlo 35 dobrovolníků. Do předem připravených záhonů bylo vysazeno přes 200 květin, které byly zamulčovány štěrkem. V dalších letech by se měli tyto květiny rozrůst a zcela záhony pokrýt. Podle zkušeností s touto první výsadbou budou v budoucnu navrženy k výsadbě další plochy v obci.
Foto: Michaela Ferancová ml.

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

Obec Slup

Obec Slup

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.